• "Ανοξείδωτοι Λέβητες Πετρελαίου"
  • "Ανοξείδωτοι Λέβητες Πετρελαίου μεσαίου μεγέθους"

Ανοξείδωτες ατομικές μονάδες πετρελαίου με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Τα μοντέλα των ατομικών μονάδων είναι 17.500Kcal 21.000Kcal 25.000Kcal 40.000Kcal 50.000Kcal 70.000Kcal.


Ανοξείδωτος λέβητας πετρελαίου μεγέθους.
Sts-175E 17500Kcal
Sts-210E 21000Kcal
Sts-250E 25000Kcal
Sts-350G 40000Kcal

Ανοξείδωτος λέβητας πετρελαίου μεγέθους.
Sts-503 50.000Kcal
Sts-703 70.000Kcal